Skip to content
Wij bieden zorg in: Leiden•Leiderdorp•Oegstgeest•Warmond•Rijnsburg•Valkenburg•Voorschoten•& omgeving• 071 589 8078Aanmelden

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Bij het eerste telefonische contact vragen wij mondeling toestemming voor het toesturen van een afspraakbevestiging via ( beveiligd) e-mail, bij de eerste afspraak op de praktijk vragen wij schriftelijk toestemming voor het delen van bepaalde gegevens met bepaalde landelijke organisaties, je huisarts, de kraamzorg, het consultatiebureau en zo nodig het ziekenhuis. zie ook de Privacyreglement

Back To Top
Translate