Skip to content
Wij bieden zorg in: Leiden•Leiderdorp•Oegstgeest•Warmond•Rijnsburg•Valkenburg•Voorschoten•& omgeving• 071 589 8078Aanmelden

Onze Missie

Verloskundigenpraktijk Merenwijk biedt zorg aan een zeer gemêleerde populatie in Leiden en omgeving. Onze kerntaak is het bewaken van de gezondheid van moeder en kind door het begeleiden van de aanstaande ouders in het proces van kinderwens, zwangerschap, bevalling en ouderschap.

Verloskundigenpraktijk Merenwijk heeft gekozen voor kleinschalige zorg met een vast en hecht Team van verloskundigen. Wij vinden het belangrijk de wensen & behoeften van de vrouw goed in kaart te brengen, zodat we samen een geïndividualiseerd zorgplan kunnen opstellen. Tijd is voor de praktijk geen bepalende factor, wij bieden zorg naar behoefte. Ons doel is bijdragen aan een positieve beleving van het gehele proces en optimale gezondheidswinst voor moeder en kind, op zowel korte als lange termijn.

Onze visie

Wij hechten belang aan een bewuste transitie naar het ouderschap. Onze verloskundigen bewaken je autonomie, staan naast jou tijdens het gehele proces en zetten je in je eigen kracht.

Verloskundigenpraktijk Merenwijk begeleidt en biedt ondersteunende zorg aan vrouwen in de productieve leeftijd. Onze zorg helpt vrouwen bij het maken van bewuste en weloverwogen keuzes samen met hun naasten. Rekening houdend met hun individuele wensen en (culturele) normen en waarden.

Onze visie is dat zwangerschap, bevalling en kraambed in principe natuurlijke / fysiologische gebeurtenissen zijn. Dat betekent dat onze zorg preventief, gezondheid bevorderend en ondersteunend is. Wij als team geloven in de autonomie en kracht van de vrouw.

Als verloskundig team zijn wij bekwaam en bevoegd om risicoselectie toe te passen gedurende de zwangerschap, baring en het kraambed. Bij mogelijke problemen tijdens het zorgproces wordt tijdig de nodige zorg ingeschakeld. Om dit proces optimaal te laten verlopen is een goede samenwerking tussen betrokken zorgverleners en de vrouw essentieel. Onze zorg en beleid is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Wij hanteren de landelijke richtlijnen en regionale protocollen met het doel de kwaliteit van de zorg te waarborgen.

De geboortezorg is dynamisch en als zorgverleners passen wij ons hierop aan door middel van het volgen van internationale  en nationale ontwikkelingen, volgen we structureel bij- en nascholingen en nemen wij deel aan intervisies. Op deze manier houden wij onze kennis en vaardigheden actueel.

Praktijk Logo

Verloskundigenpraktijk Merenwijk

De kleurencombinatie van het logo bestaat uit donkerblauw en mintgroen. De praktijk wil hiermee de betrouwbaarheid en rust uitstralen waar zij voor staat en dat aansluit bij onze visie.

Het logo vertegenwoordigt de 3 fasen van het geboorteproces.

Het bovenste plaatje geeft de zwangere buik aan.

Het middelste plaatje is een weergave van de geboorte.

Het onderste plaatje laat het kind in de armen van de ouders zien.

Tegenover de plaatjes staat de volledige naam van de praktijk. De praktijk is genoemd naar de wijk ‘Merenwijk’ te Leiden. Wij bieden echter zorg in heel Leiden en omgeving.

Speerpunten

Op 1 april 2008 is de praktijk overgenomen door verloskundige Sadiye Demir. Zij heeft de praktijk vormgegeven naar haar visie op de verloskundige zorg. Belangrijke speerpunten waren:

  • De praktijk is vanaf de start lid van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) en staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister van de KNOV.
  • Kwalitatief goede zorg gebaseerd op nationale en internationale richtlijnen.
  • Een fysiologische benadering van zwangerschap, bevalling en kraamtijd.
  • Innovatieve initiatieven voor een optimale samenwerking binnen de geboortezorg in de regio Leiden. Zo werken wij samen met de twee ziekenhuizen in de regio door middel van het Verloskundig SamenwerkingsVerband (VSV), zijn wij onderdeel van coöperatie verloskundigen LEO en hebben nauw contact met o.a. huisartspraktijken, kraamzorgorganisaties en Centrum Jeugd & Gezin (CJG).
  • De praktijk volgt en neemt deel aan nieuwe ontwikkelingen binnen de geboortezorg.
Back To Top
Translate