Skip to content
Wij bieden zorg in: Leiden•Leiderdorp•Oegstgeest•Warmond•Rijnsburg•Valkenburg•Voorschoten•& omgeving• 071 589 8078Aanmelden

Regionale Samenwerking

Wij werken in de regio samen met verschillende zorgorganisaties zoals de ziekenhuizen, huisartsen, kraamzorg en Centrum Jeugd en Gezin (CJG).
Als praktijk zijn wij onderdeel van LEO (Leiden En Omstreken). LEO is de coöperatie van verloskundigen in regio Leiden, dit is een samenwerkingsverband van 14 verloskundigenpraktijken. Meer informatie via verloskundigen LEO
Zij bundelen hun krachten en zijn hierdoor in staat de beste zorg te bieden op het gebied van anticonceptie, preconceptie, zwangerschap, echoscopie, bevalling en nazorg. De praktijken bieden kwalitatief hoogwaardig echoscopisch onderzoek in het gespecialiseerde Verloskundig Centrum De Poort, dit centrum is onderdeel is van de coöperatie. Meer informatie via Verloskundig Centrum de Poort
Wij werken daarnaast nauw samen met gynaecologen en verloskundigen van het LUMC en het Alrijne ziekenhuis (Leiderdorp) in o.a. het Verloskundig SamenwerkingsVerband (VSV Leiden, VSV Leiderdorp).
Geboorte Huis Leiden (GHL in het LUMC) LUMC Geboortehuis Leiden
Alrijne Ziekenhuis Locatie Leiderdorp Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp
janko-ferlic-ZNVGL_Pcf74-unsplash (1)
Back To Top
Translate