Skip to content
Wij bieden zorg in: Leiden•Leiderdorp•Oegstgeest•Warmond•Rijnsburg•Valkenburg•Voorschoten•& omgeving• 071 589 8078Aanmelden

Miskraam

Wat is een miskraam?

Een miskraam is een natuurlijk verschijnsel, de kans op een miskraam is 10-15% en neemt toe met de leeftijd.

Wat als een miskraam is vastgesteld?

Je kunt zelf niets doen om te voorkomen dat een miskraam optreedt. Er is dan ook geen behandeling mogelijk indien eenmaal is vastgesteld dat de zwangerschap zich niet normaal ontwikkelt.

Je kunt kiezen uit drie opties na het vaststellen van een miskraam. Oftewel afwachten van het spontane beloop of een behandeling via de gynaecoloog. Deze behandeling kan zijn het nemen van tabletten die de baarmoeder stimuleren om het zwangerschapsweefsel uit te drijven of het laten weghalen van het zwangerschapsweefsel door middel van een curettage. Meestal leiden de tabletten tot een complete miskraam, echter soms is daarna nog een curettage noodzakelijk.

Afwachten

Een miskraam begint vaak met een beetje bloedverlies. Geleidelijk ontstaat een krampende pijn in de onderbuik en neemt het bloedverlies toe (met soms ook stolsels), zoals bij een ruime menstruatie. Tussen het eerste bloedverlies en het op gang komen van de miskraam kan een aantal dagen zitten, maar soms ook een aantal weken. Bij de miskraam wordt de vruchtzak uit de baarmoeder gedreven. Hierna verdwijnt de pijn vrijwel direct. Het bloedverlies wordt langzaam minder. Bij pijn kun je Paracetamol en/of Naproxen gebruiken.

Sommige vrouwen geven de voorkeur aan afwachten omdat een spontane miskraam een meer natuurlijk verloop is. Het verdriet kan thuis beleefd worden en eventuele complicaties van een curettage worden vermeden.

Als je besluit om een spontane miskraam af te wachten is het verstandig te bedenken hoelang je wilt afwachten en dit met de verloskundige of arts te bespreken. Afwachten kan medisch geen kwaad en heeft geen gevolgen voor een nieuwe zwangerschap. Wel kan het emotioneel zwaar zijn. Ook kan door ruim bloedverlies / hevige pijn of door een incomplete miskraam later alsnog een curettage nodig zijn. Zwangerschapsverschijnselen kunnen blijven bestaan zolang er zwangerschapsweefsel in de baarmoeder aanwezig is.

Medicamenteuze behandeling van de miskraam

Hierbij wordt de miskraam op gang gebracht met behulp van vaginaal ingebrachte tabletten. Je brengt zelf de tabletten diep in de vagina in en wacht vervolgens het effect af. Dat kan enige tijd duren. Bij veel vrouwen ontstaan na enkele uren baarmoederkrampen en bloedverlies. Als de miskraam doorzet neemt de krampende pijn toe en ook het bloedverlies. Dit is vaak ruimer dan bij een normale menstruatie. Je kunt hierbij ook bloedstolsels verliezen en soms is het vruchtzakje herkenbaar. Je kunt de behandeling na 24 uur herhalen als er geen krampen of bloedverlies is opgetreden. Indien er 24 uur na de tweede gift nog geen effect merkbaar is, kun je contact opnemen met de polikliniek voor een afspraak om het verdere beleid te bepalen.

Bij ongeveer 8 op de 10 vrouwen lukt het om op deze manier een complete miskraam op te wekken. In enkele gevallen is toch een curettage nodig omdat de tabletten niet gewerkt hebben of omdat de miskraam niet compleet was.

De bijwerkingen vallen meestal mee. Je kunt last krijgen van misselijkheid en diarree. Net als bij een spontane miskraam kun je bij pijn Paracetamol en/of Naproxen gebruiken.

Na de behandeling vind nog een controle plaats op de polikliniek gynaecologie in het ziekenhuis.

Curettage

Bij een curettage verwijdert de gynaecoloog met een dun buisje (curette) via de vagina en de baarmoedermond het zwangerschapsweefsel uit de baarmoeder. Dit kan onder algehele narcose plaatsvinden of onder lokale verdoving, afhankelijk van het ziekenhuis.

Deze behandeling geeft minder onzekerheid dan bij afwachten en minder verstoring van het normale leven.

Een curettage is een medische ingreep. Een zeldzaam voorkomende complicatie is het syndroom van Ashermann. Hierbij ontstaan verklevingen aan de binnenzijde van de baarmoeder. Deze kunnen een nadelige invloed hebben op de vruchtbaarheid na de ingreep. Ook  moeten deze verklevingen door middel van een operatie in een later stadium worden verwijderd.

Een enkele keer treedt er een perforatie op. De curette gaat door de wand van de baarmoeder. Meestal heeft dit geen gevolgen, maar soms is het verstandig een extra nacht in het ziekenhuis te blijven. Vaak krijg je antibiotica.

Een andere complicatie is een incomplete curettage waarbij een rest van de miskraam achterblijft. Dit gedeelte kan er alsnog spontaan uit komen, maar het kan ook nodig zijn hiervoor een tweede ingreep te moeten ondergaan.

Wanneer moet je bij/na een spontane miskraam of behandeling medische hulp inroepen?

Het is verstandig om in de volgende situaties je verloskundige of arts (na behandeling) te bellen:

  • Bij hevig bloedverlies, langdurig of meer dan een ruime menstruatie. Zeker bij klachten van sterretjes zien of flauwvallen.
  • Bij aanhoudende klachten. Als je krampende pijn en/of hevig bloedverlies blijft houden dan kan dit wijzen op een niet complete miskraam. Er is dan nog een rest van de zwangerschap in de baarmoeder aanwezig. Een (nieuwe) curettage kan dan nodig zijn.
  • Bij koorts: een temperatuur van 38 graden Celsius of hoger kan wijzen op een ontsteking in de baarmoeder, die eventueel behandeld moet worden met antibiotica
  • Bij ongerustheid.

Lichamelijk herstel

Het lichamelijk herstel na een spontane miskraam of behandeling is meestal vlot. Gedurende 1 tot 6 weken kun je wat bloedverlies en bruinige afscheiding hebben. Het is verstandig met seksueel contact te wachten tot het bloedverlies voorbij is. Het zwanger worden op zich wordt door een miskraam niet bemoeilijkt en medisch is het niet nodig te wachten met een nieuwe zwangerschap. De eerstvolgende menstruatie treedt na ongeveer 4 tot 6 weken op.

Emotioneel herstel

Na een miskraam kun je  een moeilijke tijd hebben. Verdriet, schuldgevoelens, ongeloof, boosheid en een gevoel van leegte zijn veel voorkomende emoties. Het is moeilijk aan te geven hoeveel tijd hiervoor nodig is. Schuldgevoelens zijn bijna nooit terecht. Het is verstandig te praten over je gevoelens met je partner, familie, vrienden of de verloskundige.

Een volgende zwangerschap

Een volgende zwangerschap verloopt in de meeste gevallen goed, ook bij vrouwen die meer dan één miskraam hebben doorgemaakt. Als je opnieuw zwanger wilt worden is het verstandig zo gezond mogelijk te leven. Dat betekent gezond en gevarieerd eten, geen alcoholgebruik, niet roken en geen medicijnen innemen zonder overleg. Een miskraam met zekerheid voorkomen is echter niet mogelijk, ook als je je hieraan houdt. Voor elke vrouw die zwanger wil worden luidt het advies om dagelijks een tablet foliumzuur van 0,4 mg te gebruiken. Dit vermindert niet de kans op een miskraam, maar wel de kans op een baby met bepaalde afwijkingen.

Hulporganisaties

Er bestaan geen landelijke hulporganisaties die zich speciaal richten op vrouwen die een miskraam doorgemaakt hebben. Niettemin kan een aantal plaatselijke “instanties” behulpzaam zijn bij het beantwoorden van vragen of bij het zoeken van hulp en steun in de woonomgeving. Eventueel is er in de regio ook verdere ondersteuning mogelijk via bv. een speciale coach, vraag indien dit gewenst is hiernaar bij de verloskundige.

Freya, patiëntenvereniging voor vruchtbaarheidsproblematiek
Postbus 476
6600 AL Wijchen
Tel./fax: (024) – 6451088
Website:  www.freya.nl

Freya is een landelijke patiëntenvereniging die vanuit ervaringsdeskundigheid een luisterend oor kan bieden en informatie kan verstrekken aan paren die ongewild kinderloos zijn. Freya kan ook bemiddelen bij lotgenotencontact voor problemen rond (herhaalde) miskramen.

FIOM, Stichting Ambulante FIOM
Landelijk Bureau Fiom
Kruisstraat 1
5211 DT ’s Hertogenbosch
Tel.: (088) –1264900
Website:  www.fiom.nl

Fiom is een landelijke instelling voor hulpverlening bij vragen op het terrein van zwangerschap en ouderschap met regionale vestigingen door het hele land. Behalve informatie biedt de stichting individuele hulp en organiseert zij groepsbijeenkomsten.

Meer informatie

Via deze link vind je de folder van de KNOV over een miskraam: https://deverloskundige.nl/uploads/deverloskundige.nl/knov_client_downloads/116/file/KN_folder_A5_miskraam2_[HR].pdf

Via deze link vind je video`s over miskraam en behandelopties deverloskundige.nl/over-de-verloskundige/subtekstpagina/312/films-niet-vitale-zwangerschap-en-miskraam/

NVOG

De Nederlandse vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie is de wetenschappelijke beroepsvereniging voor gynaecologen. Op de website www.nvog.nl vind je ook patiëntenvoorlichtingsbrochures.

Back To Top
Translate