Skip to content
Wij bieden zorg in: Leiden•Leiderdorp•Oegstgeest•Warmond•Rijnsburg•Valkenburg•Voorschoten•& omgeving• 071 589 8078Aanmelden

Positieve Gezondheid

Wij werken in de praktijk met Positieve Gezondheid. Met positieve gezondheid  ligt het accent op jou; op wat jouw leven betekenis geeft, zodat je veerkrachtig in het leven kunt staan.

Wat is het (spinnenweb)?

Alle aandacht gaat vaak uit naar je eventuele klachten en gezondheidsproblemen en hoe we die kunnen oplossen. Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. Door breed naar jezelf, je gezondheid en je leefsituatie te kijken, ben je beter in staat om met die klachten en gezondheidsproblemen om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

Als je verloskundige met Positieve Gezondheid werkt, kan ze je tijdens de zwangerschap vragen ‘het spinnenweb’ in te vullen. Dit is een handige (digitale) tool, die is voortgekomen uit onderzoek naar wat mensen zelf verstaan onder gezondheid. Met het spinnenweb kun je je eigen gezondheid in kaart brengen en bespreken met bijvoorbeeld je verloskundige (als je dat wil).

Kijk ook het filmpje: Mijn Positieve Gezondheid – Hoe werkt het?

Mijn positieve gezondheid

Wil je graag de spinnenweb voor jezelf invullen. Ga naar mijnpositievegezondheid.nl, vul het spinnenweb in en beantwoordt de volgende vragen:

  • Wat valt op als je kijkt naar je gezondheidsoppervlak?
  • Wat is voor jou belangrijk, wat zijn jouw dromen of drijfveren?
  • Wat wil je meer aandacht geven of eventueel veranderen?
  • Wat kan een eerste stap zijn?
  • Is er iets dat je daarbij tegenhoudt?
  • Wie of wat kan je helpen?
A mesmerizing shot of a lovely pregnant couple - lesbian family concept
Back To Top
Translate