Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Hiermee willen we u als bezoeker een optimale ervaring bieden én leren hoe we onze informatie beter kunnen laten aansluiten op uw behoeften. Met behulp van cookies verzamelen we informatie over het gebruik van onze website. In ons privacy statement leggen we je verder uit welke data we verzamelen, hoe we die data verzamelen en wat we ermee doen.

  • Home
  • Zwangerschap
  • Aanmelden bij onze praktijk

Aanmelden bij onze praktijk

Bent u zwanger dan bent u uiteraard van harte welkom in onze praktijk! Aanmelding kan door onderstaand formulier in te vullen. Het zo volledig mogelijk invullen van dit formulier zorgt ervoor dat we de eerste afspraak goed kunnen inplannen en het bespaart tijd tijdens uw eerste controle. Bij voorbaat dank!
Wij  nemen binnen 3 dagen na ontvangst van de aanmelding contact met u op voor het inplannen van de eerste afspraak. Mocht u na 3 dagen nog geen bericht van ons hebben gehad, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen. Het zou dan kunnen dat de eerder verstuurde aanmelding niet bij ons aan is gekomen.

Persoonsgegevens
Adresgegevens
Overige gegevens
Gegevens zwangerschap
Toestemmingsverklaring

Verloskundigenpraktijk Merenwijk zorgt ervoor dat met persoonsgegevens van patiënten zorgvuldig wordt omgegaan. Wij houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zonder uw toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken kunnen we u niet in behandeling nemen.

Meer informatie over welke gegevens het gaat, wat wij er mee doen en wat uw rechten zijn, vindt u in ons privacyreglement op onze website.

Door het aanvinken van hierbovenstaande geef ik Verloskundigen Praktijk Merenwijk toestemming om gegevens over mij en mijn gezondheid te verwerken in het kader van de te verlenen zwangerschapszorg. Deze toestemming omvat mede:

1. het verwerken van persoonsgegevens aanwezig in mijn patiëntendossier,
2. het verstrekken van mijn persoonsgegevens aan derden in het kader van de verwerking van declaraties,
3. het verstrekken van mijn persoonsgegevens aan derden te weten:

a. Peridos ,
b. Praeventis ,
c. Perinatale Registratie Nederland .
4. het delen mijn persoonsgegevens met andere zorgaanbieders, voor zover dit nodig is in het kader van de continuïteit van mijn behandeling als zwangere, zoals huisarts, echocentrum, CJG en kraamzorg.

Overig